Nagar Palika Parishad, Bahraich

District - Bahraich

Mrs. Fabina Afsar

 • Akbar pura
 • +91 9919315143

Mr. Aftab Ahmad "Raju"

 • Badi Haat
 • +91 9839634308

Mr. Sayyed Ali "Chand Babu"

 • Bakshipura
 • +91 9889459787

Mr. Ashok Kumar Srivastava 'Advocate'

 • Brahmani Pura
 • +91 9919112380

Mr. Shyam Sundar

 • Chandmari
 • +91 9795954770

Mrs. Shakila

 • Chandpura
 • +91 9795595415

Mr. Khadim Ali

 • Dargah Shareef
 • +91 9984799885

Mr. Shivratan "Manoj MIrchi"

 • Dhankutti Pura
 • +91 9450424936

Mr. Vinod Kumar Srivastava

 • Dhapali purwa
 • +91 8795647956

Mr. Irshad Ahmad

 • Freeganj (Chawni)
 • +91 9792434218