Nagar Palika Parishad, Bahraich

District - Bahraich

S.No. Ward Name
1 Raipur Raja
2 Chandmari
3 Mansoor Ganj
4 Khatri pura
5 Ghasiyari pura
6 Wazeer Bagh
7 Badi Haat
8 Freeganj (Chawni)
9 Hamzapura
10 Maholipura
11 Dhankutti Pura
12 Dargah Shareef
13 Chandpura
14 Bakshipura
15 Kanoongo Pura Dakhshini
16 Salarganj
17 Washeerganj Uttari
18 GulamAli Pura
19 Brahmani Pura
20 Nevraiyya